“Польща, Прибалтика, Румунія і Росія аж до лінії від Ладозького озера до гирла Дніпра були заштриховані червоним як територія розповсюдження німецької прамови на Схід”


http://reff.net.ua

НІМЕЦЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ І ПОХОДЖЕННЯ двох Світових воєн.

Райнер Бендик

Ментальність – це сукупність поглядів і уявлень людей, які знаходять вираз у їх думках і вчинках. Вони втілюються в певнихмоделях сприйняття, надій, думок і поведінки. Учені, що досліджують історію ментальностей, намагаються визначити роль людини як істоти, що мислить, відчуває, що володіє певними потребами та бажаннями в історичному процесі. Наука вивчає варіанти поведінки, вчинків і т.п людей в кожен даний конкретний момент1.
З урахуванням вищесказаного автор цієї статті робить спробупроаналізувати, які специфічно німецькі моделі очікувань і поведінки можуть розглядатися як причини двох світових воєн і як пояснюється самевиникнення такого роду ментальності в німецькому суспільстві.
Ментальність по своїй природі суб’єктивна. Для того, щоб отримати репрезентативні дані, необхідно вивчити джерела, що формують моделі сприйняття і суджень, які домінують в тому чи іншому суспільстві. Одним з таких джерел є шкільні підручники і атласи з історії. Вони знайомлять молоде покоління з цінностями і нормами життя старших, з їх розумінням історії і надіями на майбутнє. Шкільні підручники покликані передавати історичне знання молодим і одночасно давати інтерпретацію історичної самооцінки і формувати уявлення про світ в цілому,характерне для даного суспільства. Таким чином, шкільні підручники і атласи можуть розглядатися як свого роду “національна автобіографія”.
Пропонована стаття присвячена німецьким шкільним підручникам історії та історичним атласу, виданих в період з 1900 по ’45 р. Їх вивченнядопоможе зрозуміти той вплив, який перша світова війна зробила на німецьку інтерпретацію історії. Основна проблема, яку треба буде розв’язати, –чи була війна вже теоретично обгрунтована до 1914 р. або події війни і її  наслідки формували новий погляд на історію і на майбутнє країни.
Виникає ряд питань: під яким кутом зору до 1914 р. розглядалися сусідні країни, що стали пізніше ворогами? чи перша світова війна є підтвердженням колишніх історичних уявлень або її  були змушені їх переглянути? Як поразку у війні і Версальський мирний договір інтерпретувалися в 20-30-і роки? Який існує зв’язок між тим, як трактувалася історія за часів Веймарської республіки і Третього рейху? Чи не є трактування німцями історії першої світової війни можливим розв’язанням другої світової війни?
До 1914 р. в німецьких підручниках зовнішньополітичне становище малювалося в мирних тонах. І лише зрідка в підручниках можна зустріти загрозливі сценарії розвитку подій, які в політичних дискусіях стали домінувати після відставки канцлера Бюлова. У найбільш поширеному німецькому підручнику з історії Фрідріха Нойбауера не містилося твердження, що Німеччина знаходиться в оточенні ворожих держав, аж довидання, який побачив світ навесні 1914 р. Втім, позиція Нойбауера була винятком. В інших же підручниках особливо підкреслювалися “досягнення Кайзерана миру “, стверджувалося, що” як надійного захисника світу “він домігся великих успіхів у суворій боротьбі із зовнішньою небезпекою. У книзі для читання
Мартенса проголошувалося, що завдяки стриманості німецької політики не тільки ціле покоління живе без війни в Європі, але також ослаблені напруженість і розбіжності між окремими державами (особливо між Німеччиною і Францією) 4. Поширений докір на адресу шкільних підручників –вони відстають від життя – не може служити поясненням того, чому в них незнайшла відображення істерія з приводу ворожого оточення. Хоча загальновизнано, що потрібно близько десяти років, щоб останні наукові дослідження зайняли своє місце в шкільних підручниках5, все ж таки найсвіжіші події знаходили в них своє відображення. Підручники стали одним з компонентів всієї системи інтерпретації історії, яка панувала всуспільстві. Шкільна програма 1901 ставила перед прусської школою завдання впершу чергу на уроках історії “наочно показувати той внесок, який зроблено для покращення життя суспільства “6.

Виходячи з цього в шкільних підручниках акцент робився на внутрішньополітичному розвитку; при цьому ославлювалась державна соціальна політика та засуджувалися цілі, які висували соціал-демократи.
До того ж критична оцінка зовнішньополітичної ситуації могла б посіяти сумніви в правильності політичного курсу, який визначається імператором, оскільки вона була не в змозі відвести уявну загрозу і досягти бажаних результатів. Головним завданням було не передача конкретних знань, а прославляння монарха. Однак треба зазначити, що в ході суспільної дискусії виявилися різні погляди. З іншого боку, німецька меншина по той бік кордонів автоматично розглядалося як аванпост німецької експансії. Маючи на увазі таку можливу перспективу, на етнографічних картах особливо були позначені території, куди “природним чином” могла рушити експансіоністська політика Німеччини. Журнал пояснював, що “в усі відомі нам періоди історії” Росія була “місцем поселення німців” 7. Проживання німецької меншини на
Балтійському узбережжі, поширення німецької мови у письмовій та усного мовлення через Балтику і Скандинавії втягувало весь Балтійський регіон в “сферу німецької культури”, в якій німці з їх ідеєю “більш високої культури” демонстрували свою перевагу над славянамі8.

До 1914 шкільні підручники історії і атласи містили лише легкий натяк на такого роду погляди. Була опублікована етнографічна карта
Центральної та Східної Європи, на якій були зазначені національні меншини, а східно.прусская провінція Позен і Східна Пруссія позначалися як польські території. Проте ніяких супроводжуючих карту коментарів не було. Даний приклад свідчить про те, що страхи і домагання “пангерМанцев “не були в той час домінуючими, і не вони визначали загальний характер переконань, що розділяються німецьким товариством. До 1914 державні влада не відчувала бажання прищеплювати подібні погляди молоді.

Викладання історії під час першої світової війни багато разів критикувалося і в остаточному підсумку піддалося фундаментальному перегляду.
Спеціальні педагогічні видання висловлювали згоду, що шкільні підручникине відповідають сучасним політичним умовам. “Тепер, коли Світова війна розв’язана, це має бути змінено … Недостатньо просто описувати події війни, але набагато важливіше вивчити її причини і оцінити її наслідки “.

Отже, колишні методологічні та дидактичні підходи більше не відповідали потребам часу. Необхідна в умовах війни мобілізаціяунеможливила (з точки зору ряду педагогів) і далі бачити своє першочергове завдання в прославлянні верховної влади. Навпаки, тепер учні повинні були намагатися усвідомити собі, чому вчорашні суперники перетворилися на ворогів, і за що воює Німеччина. Для цієї мети було по -новому згруповано весь навчальний матеріал, була змінена і засаднича орієнтація уроків історії.

Ці нові вимоги були враховані прусським навчальним планом, затвердженим у вересні 1915 р. Згідно з ним, майбутнє вивчення історії в підсумку повинно було починатися не з античності, а з пруссько-німецької історії, до традиційного хронологічно побудованого навчального курсу повернення передбачалося не раніше, ніж через два роки.

Періодичні видання, присвячені загальноосвітнім проблем, в цілому вітали новий навчальний план. Єдиним, хто піддав критиці реформу 1915 р., був журнал, що видається Асоціацією вчителів історії.
Перекомпоновка навчального матеріалу за рахунок історії середніх віків і античності уявлялася, на його думку, небезпечною для німецького рівня освіти. Проте під час війни журнал змінив свій погляд на це. У 1918 р. він приєднався до загального хору, висловивши побоювання, що шкільні програми, що починаються з вивчення періоду античності, можуть виховати підростаюче покоління в надмірно
“космополітичному” дусі. Тепер журнал заявляв, що розповіді про хоробрість і патріотизм німецьких солдатів, що володіють моральною перевагою над противником, дійсно могли б зайняти місце античної історіі10.

Поступовий перегляд раніше висловлюваних поглядів свідчив проте, що після чотирьох років війни немислимо було викладати історію, спираючись на довоєнні уявлення, бо війна доводила хибність цінностей та поглядів мирного часу. Відповідно вони не могли знову знайти свою значимість і після перемир’я. Депутати Прусського ландтагу посуті погодилися з девальвацією цінності світу. Не тільки оратори від консервативної або національно-ліберальної партій хотіли, щоб уроки війни визначали загальну спрямованість викладання в школі.
Представники католицької партії Центру також заявили: “Освітні цінності та методика викладання історії воєнного часу повинні бути використані на благо всіх наших шкіл і в умовах миру. Указ міністра освіти … але викладання історії в школі – це крок у даномунапрямі “11.

Прусський ландтаг затвердив у такий спосіб позицію, якої дотримувалися відверто націоналістично налаштовані автори. Війну вітали як
“наставницю” або “очисний вогонь”, а світ засуджувався як час занепаду. Усерпні 1914 р. німецький народ подолав усі свої соціальні та релігійні розбіжності і виступив єдиним фронтом проти ворога. Заново виникло єднання людей, яке розглядалася як вираження нового способу мислення і як потужний аргумент на користь авторитарної держави. Гасло “Ідеї 1914 р.”вони протиставили демократичному гаслу “Ідеї 1789”. Для деяких авторів світова війна була, таким чином, можливістю відновити Німецьку імперію на дійсно національних засадах: “Німеччина повинна бути встановлена на всі часи. Більше того, справжня, справжня Німеччина – ось що має бути створено в першу чергу “12. Ліберали і навіть соціал -демократи теж поділяли таку оцінку значення війни для країни. У травні 1915м. Гертруда Боймер, що стала пізніше членом ландтагу від Демократичної партії, заявила за одностайної підтримки конференції Союзу жінок -вчителів, що “норми для майбутнього повинні бути визначені зараз так, щоб вони ні на один день не ставали нижче, ніж той дух, який зараз, підчас найбільшого напруження всіх сил, охопив наш народ “. Предметом її особливої стурбованості було “побудувати майбутнє, гідне нашого великого сьогодення і забезпечити стійкий вплив нинішнього великого народного підйому на будь-яке культурне починання “13. На думку Конрада Хеніша, доповідача з питань освіти від Соціал-демократичної партії в Прусському ландтазі, війна виявила невідповідність старих поглядів сучасності. Він висловив сподівання, що “у майбутньому ідеї 1914 р.” стануть домінуючими в німецькому суспільстві в набагато більшому ступені, “чим ідеали 1789 та 1848 р.” 14.

Загалом аргументи, наведені вище, поділялися всім писати з даного питання; в тій мірі , в якій девальвувала світ, вони ідеалізували війну як доленосну подію історії. Зовсім виразно звучала вимога, щоб мірками військового часу оцінювався і наступаючий світ.

Тепер автори шкільних підручників взялися до переписування всієї історії, що передує 1914 р., трактуючи її як прелюдії подальшого воєнного періоду. Світова війна розглядалася як результат “політики оточення”, що здійснюється Англією, Францією та Росією. “Глибоко вкорінене прагнення до реваншу” з боку французів, “згубна схильність” росіян до “завоюванням” та “розважлива дріб’язковість” англійців об’єдналися для того, щоб знищити Німецьку імперію15. Такі були, на їхню думку, причини виникнення світового збройного зіткнення.

Проте міністр освіти Пруссії кілька разів накладав заборону на нове трактування історії, що було вираженням недовіри, яку зазнавало кайзерівсько-авторитарна держава до будь-якої ініціативи, яка проявляється її громадянами. Навіть нова редакція підручників Фрідріха Нойбауера не була допущена до публікації. Для того, щоб переконати міністра освіти в необхідності переписати історію, що передує 1914 р., Нойбауер наводив наступний аргумент: “Існуюче видання (мого підручника), що використовується сьогодні, більше не відповідає тому нового погляду на період до 1914 р., який сформувався з початком світової війни “16. Незважаючи на це, міністр відмовився зняти заборону на перегляд підручників історії. Він прагнув зберегти той погляд на історію, який вже був продиктований державою.
Його зусилля, однак, залишилися марними. З’явилася величезна кількість нових або виправлених підручників.

Прагнення міністерства освіти контролювати підручники не змогло реалізуватися через пекучу суспільну потребу в підручниках, пояснюють війну, яка існувала тоді в Німеччині. Така “самомобілізація” показує, що війна породжує війну. Це не було чимось нав’язаним зверху, а стало відповіддю на очікування суспільства і викликалося необхідністю пояснити війну. Цілком очевидно, що цього не можна було зробити, грунтуючись на довоєнних підходах. У цьому сенсі перегляд і нове видання підручників були свідченням того, що люди зрозуміли необхідність переосмислити минуле. Вони вважали, що війна пролила “нове світло “(Нойбауера) на останні двадцять років історії і, як вони переконалися,спростувала їх подання та оцінки довоєнного часу. Відтепер мобілізація 1914 представлялася людям довгоочікуваним моментом єднання і морального відродження німецького народу, а світ втрачав свою самоцінність, і його місце займали цінності та стереотипи поведінки воєнного часу. У тій мірі, в якій зусилля уявити історію по-новому позначили глибокий переворот упоглядах німців на історію, девальвація світу і шанобливе ставлення до війни свідчили також про глибокий розрив в самооцінці самого німецького народу. І те, і інше дозволяло констатувати факт змін у свідомості,які відбулися в Німеччині під час першої світової війни.

Прикладом такої зміни є позиція, виражена в журналі Асоціації вчителів історії, що стосується цілей, проголошених
Пангерманської лігою. У 1915 р. в ньому рішуче заперечували можливість повернення в доступному для огляду майбутньому анексованих територій в Бельгії та північної Франції. При цьому робилася посилання на бісмарковскі принципи.
Учні повинні були вчитися “не будувати свої судження на засліплених надмірних фантазіях “17. У 1917 р. ні про що подібне не моглобути й мови. Те ж саме видання категорично заявляв: «Мирний договір повинен “забезпечити Німеччині території, необхідні їй для захисту своїх позицій як світової держави “, оскільки німецькі континентальні володіння опинилися в минулому і є явно недостатніми »18.

Перш за все це стосувалося Східної Європи, яка тепер розглядалася у вигляді споконвічно німецької “культурної території”, і робилася спроба представити розширення сфери німецького впливу на Сході за допомогою картографії. З цією метою опублікували в 1917 р. карту з включенням в неї вказівок на лінгвістичні, правові та культурно-історичні обставини: німецька мова служить мовою освіти і торгівлі, німецькі муніципальні закони і норми діяльності гільдій стали “основою для всього подальшого розвитку Східної Європи на століття “, і навіть поширення типу німецьких будинків позначило “кордон між західною і східною культурою “19. Кілька ліній, проведених від Санкт-Петербурга до Чорного моря, повинні були служити підтвердженням даної тези. Таким чином, пропонувалося і виправдовувалося проведення кордону, яке через кілька місяців Центральні держави нав’язали Росії в Брест-Литовську.

Після 1918 р. німецькі шкільні підручники дотримувалися тих пояснень причин і подій війни, які виникли в її ході. Республіканські автори сприйняли як само собою зрозумілим факт, що вони повинні бути затверджені. Серед них Франц Шнабель, який заявив: “Англійська політика
(оточення) не була б можливою без реваншизму і панславізму, але для того, щоб війна почалася, необхідно було злиття цих трьох потоків в один.
Причини світовой війни сягають корінням у договори 1904 і 1907 р. “.

Якщо розглядати Версальський мирний договір з Німеччиною під тим кутом зору, що держави Антанти планували і готували війну як руйнівну, то цей договір постає продовженням війни проти Німеччини та підтвердженням німецького аналізу її причин. Арнольд Рейман стверджував, що метою Версальського договору було “розтрощити Німеччину економічно і морально “. За словами Франца Шнабеля, він” увергав всю націю в ярмо провини і рабства “. Французький” переможний світ “, вважав він, заперечував” ідеї примирення народів, так само як і всього людства, ідеї справедливості і внутрішньої свободи націй ” .

Таке трактування договору робило конче необхідним його перегляд як в інтересах Німеччини, так і в інтересах справедливості. Карти та повчальні ілюстрації в підручниках висловлювали цю вимогу. В одному шкільному атласі опубліковані були три карти, озаглавлені “Оточення Німецької імперії до і після світової війни “. Вони були покликані підтвердити, що після франко-російської пакту Німеччина опинилася в оточенні ворожих держав. У коментарі категорично стверджувалося, що” навіть сьогодні (1929 р.) наше Отечество знаходиться під подвійним, якщо не більшим гнітом “, воно остаточно стало” військово-політичним “заручником. З похмурим передчуттям коментар закінчувався питанням:” Як вдасться Німеччині в майбутньому виплутатися з цього загрозливого задушенням ворожого альянсу? “24.

Якщо довоєнні підручники характеризували зовнішньополітичне становище Німецької імперії як безпечне, то тепер воно було переглянуто в дусі загрозливого сценарію розвитку подій, що залишається в силі і в після воєннийчас. Ця зміна в оцінках робить очевидним той факт, що німці не хотіли змиритися з результатами війни. Карти вселяли учням думку про беззахисность Німеччини перед зовнішньою загрозою і про необхідність зміни цієї ситуації. Автори шкільних підручників Веймарської Німеччини доклали дидактичні чималі зусилля для вкорінення цієї ідеї. Карта Європи, під заголовком “військовий табір навколо Німеччини” 25, демонструвала післявоєнну систему союзів і вказувала передбачувану силу армій європейських сусідів, створюючи, таким чином, враження оточень Німеччини незчисленними полчищами. На іншій ілюстрації європейські країни були позначені у вигляді солдатів у військовій формі своїх країн. Розмір фігур відповідав чисельності армій, і вони були згруповані по блоках часів світової війни – Антанта проти Центральних держав. Сенс цієї картинки був абсолютно ясним: Німеччині як і раніше загрожує “вороже оточення”.

Німецький погляд на історію, що склався на основі досвіду світової війни,знаходив своє переконливе в очах німецького народу підтвердження в зв’язку зумовами Версальського мирного договору. Це, у свою чергу, призвело довимогу змінити статус-кво в Європі. Географічні, історичні, етнографічні карти стали важливою частиною пропаганди ревізіонізму. Нова прусська програма 1925 продовжувала цю лінію. Що стосується викладання історії, то в ньому містилася вимога, щоб “в учнів виникли співчуття до німецького населення на відторгнутих територіях за кордоном, а також і до долі німецької Австрії “. Періодичні видання з географії заявляли, що “понівечені східні кордони повинні бути в тій чи іншій мірі залатані “, в них підкреслювалося, що” Локарнського договору для Сходу не буде !”.

В цей же час в шкільних атласах з’явилися карти, широко поширювалися з друкованими виданнями пангерманців під час світової війни.
У 1930 р. на карті “Світова війна” була показана лінія фронту і особливотой кордон, до якого просунулися німецькі війська на Сході, і тут же за нею йшла карта “Німецьке населення і території культурного впливу в Центральній і Східній Європі “35. Вся площа колишньої Габсбурзької монархіїбула покрита подвійним червоним штрихуванням як “території, що знаходилися під владою Німеччини протягом сотень років. Чеська частина Чехословаччини була позначена як “Область німецької культури”. Польща, Прибалтика, Румунія і Росія аж до лінії від Ладозького озера до гирла Дніпра були заштриховані червоним як територія розповсюдження німецької прамови на Схід “. Ця лінія в тій чи іншій мірі співвідноситься з найбільшим просуванням німецьких військ, показаних на карті світу раніше. Таким чином, ця зухвало червона штриховка повинна була означати, що в 1918 р.німецька армія досягла на Сході кордонів природного німецького впливу в Європі. Ця карта цілком збіглася з тими, з допомогою яких пангерманці в
1917 р, намагалися виправдати німецьку експансію на Схід. В історичному атласі, опублікованому Бернардом Кумштеллером в 1938 р., та ж картка була поміщена під заголовком “Німецьке населення і території його культурного впливу в Центральній Європі “. Дидактичні рекомендації вимагали спеціально підкреслювати неспівпадіння кордонів рейху і населення, змушувати учнів порівнювати кордон по Брест-Литовського договору і етнографічної карті. Те, що в період до 1933 р. тільки рекомендувалося, пізніше перейшло в розряд неухильних вимог. Очевидно, що цілі, які націонал -соціалісти закладали в шкільні уроки, не були чимось новим. Навпаки, вони запозичили військові устремління у пангерманців, які були відображені в шкільних атласах протягом всієї Веймарської республіки.

Політика експансії, що здійснюється націонал-соціалістами, – аншлюс Австрії, розгром Чехословаччини і навіть “кампанії” проти Польщі та Франції, як і війна проти Радянського Союзу, втілила в життя ті вимоги, які були викладені в шкільних підручниках 1920-х років. Крім усього іншого, виправдання першої світової війни породило настрої, що прославляють війну як таку. У цьому сенсі, однак, шкільні підручники часів Веймарської Німеччини цілком очевидно відрізняються від підручників Третього рейху. У той час як підручники до 1933 р. писали про війну, робили напір на її жахи, підручники після 1933 р. трактували їх у соціал -дарвіністском дусі – як відновлювальний процес селекції. У нових підручникахконстатувалося, що в сучасних методах військових дій, особливо таких, як операції під Верденом і на Соммі, “слабкий” чоловік був знищений і народилася “нова людина”. “Вимоги, що висуваються до сучасної війни фізичні, але крім того і моральні якості бійців, були надлюдськими; звичайна людина не могла досягти такого рівня. Він повиненбув стати іншим, більшим. Він повинен був перевершити самого себе і стати героєм.

Товариство, справедливе благородство і щире національне єднання виникли саме під час цієї війни. “Тут виковані люди, які одного разу побудують нову Німеччину”, – заявив Бернард Кумштеллер, маючи на увазі битву на Соммі. Солдати на фронті, на його думку, були першими націонал-соціалістами, які прагнули створити нову імперію. “Коли солдат на фронті говорив про Німеччину, він мав на увазі не ту Німеччину, яку він залишив позаду, але Німеччину ще не створену, яка лише світилася – таку, як Третій рейх”, – стверджувалося в підручнику. Звертаючись до досвіду сучасної війни, шкільні підручники націонал-соціалістичного спрямування оголошували довоєнні правила анахронізмом: “Стара імперія буржуазії закінчила своє існування … На зміну їй прийшла нова імперія солдатів, які воюють на фронті, імперія, яка знає лише ризик і жертву, готовність померти і вірність, кровна братерство і відданість. Тільки вона єдина і була справжньою Німеччиною “.

Незважаючи на весь свій радикалізм, подібні погляди не були чимось новим.
Вони увібрали в себе очікування часів першої світової війни. Надії на “нову національну основу Німецької імперії ” і загальне дуже поважне ставлення до війни, прийняте в той час,  ще більше радикалізувалася націонал-соціалістами. Вони розглядали першу світову війну як час народження нового руху. Війна більше не видавалася якимсь страшним винятком у взаєминах між державами, через яке треба було пройти, вона розглядалася як зцілювальний процес, який змітає занепад. У цьому сенсі освоєння досвіду першої світової війни зіграло винятково важливу роль у підготовці націонал-соціалістів до їх власної війиі – другої світової. У розпал цієї нової війни значення і зміст попередньої все ще підкреслювалися і вихвалялись. У листопаді 1943 р., згідно з вимогами шкільної програми, перша світова війна мала трактуватися як “прорив до нового національного і соціального порядку “і” дух солдатів на фронті – як початок внутрішньої трансформації.

Перша світова війна ознаменувала собою глибокий розрив в історії німецького народу. З неї почалися зміни у свідомості, які висловилисяу загальній девальвації цінності світу і в особливо шанобливе ставлення довійні як такої. Умови Версальського мирного договору зміцнили середнаселення переконання у правильності поглядів, що узвичаїлися в рокивійни. Вимоги перегляду договору позначили повернення до експансіоністським устремлінням часів війни, зберігаючи і навіть піднімаючи їх в мирний час. За таких обставин суб’єктивне освоєння досвіду першої світової війни не привело до заперечення війни. Навпаки, націонал -соціалісти створили її ідеалізований образ у вигляді процесу відбору, який несе в собі спасіння, і як каталізатора визрівання націонал -соціалістичних цінностей, покликаних восторжествувати над повоєнними порядками. Таким чином, для німців дорога до другої світової війни була тією стежкою, за якою вони йшли, починаючи з першої світової. Це сприяло поширенню очікувань і моделей поведінки, так і не зжиті повністю аж до остаточного розгрому німецького рейху в 1945 р.

2 thoughts on ““Польща, Прибалтика, Румунія і Росія аж до лінії від Ладозького озера до гирла Дніпра були заштриховані червоним як територія розповсюдження німецької прамови на Схід””

 1. Як думається(!?): Гітлер прийшов до влади на язичеській легенді про Гіперборейське минуле нації, нею, ідеєю – перемагав до падіння: Господь не сприйняв такі потуги ні йому, ні вірним, ні “окриленим”.

  Я ж кажу, що Ноєва історія – не язичненське, але Біблейне сказання.
  І Велика Ідея потомкам коліна Яфетова, прописана в Завіті Ноя синам.
  Чому ми так багато знаємо і прагнемо знати ще більше не з тих джерел?

  Чи потуга людства в тому, аби створити власну філософію, щоб, зрештою, навернутись у вірософію Божественних Книг Буття?
  П. Ользі Самбірській.
  Будучи у травні на теренах, у Бонні на конференції в приміщенні радіо мав спробу
  перевести аудиторію з питань Харківських домовленостей перевести у площину Ідеї. Не дивно, що німецькі фахівці прокоментували, як невчасне питання, а українські журналісти спромоглися почути собі тільки відповідь: а яка німецька ідея…
  Пощо сві просвітницькі матеріали, коли не ставиться головне питання з пошуком відповіді…
  З повагою і пошаною до Вас, усіх – СИМ.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s