“Університет остаточно вийшов з глибокої кризи”


http://www.ukrainische-freie-universitaet.mhn.de/

УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Мюнхен, 28 липня 2010 р.

Вельмишановні Пані та Панове!
Пишу до Вас в останніх робочих днях Академічного року 2009/10, щоб
поділитися новинами про роботу Українського Вільного Університету під час
Зимового семестру 2009/10 та Літного семестру 2010.
Ситуація Університету – добра. Університет остаточно вийшов з глибокої кризи,
котра реально загрожувала його існуванню. Якщо під час двох попередніх років
моєї каденції, справа і план рятування та збереження УВУ переважали над
всіми іншими завданнями, то цей академічний рік, котрий добігає кінця, був –
нарешті – «нормальним». Провадилася традиційна педагогічно-навчальна,
науково-дослідна і видавнича діяльність, притаманна всім університетам. Не
забуваймо, що з колишнього «екзильного» навчального закладу Університет
еволюціонував сьогодні до повноцінного євросоюзного університету. Однак,
УВУ зберіг і зберігатиме свою специфічну окремішність. Розвиваючи українську
інтелектуальну та культурну думку, Університет служить у багатогранний спосіб
українській спільноті не лише в Україні, але й у всьому світі.
На сьогодні, Університет начисляє 100 студентів. Нагадаю, що в 2007/08 їх було
66, а в 2008/09 – 88. Із тих 100 студентів – 39 % відвідувало заняття, 30 %
пишуть магістерські й докторські праці, а 31 % розпочне навчання під час
Зимового семестру 2010/11. Виклади Зимового семестру почнуться у вівторок 2
листопада 2010. Для доповнення статистики згадаю, що 1/3 частина студентів –
це докторанти, а 2/3 – магістранти.
Під час звітного періоду прийнято 44 нових студентів, 17 ексматрикульовано.
Відбулися два магістерські іспити і завершено 1 габілітаційний процес.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukrainische Freie Universität, Barellistr. 9a, D-80638 München * Tel.: (089) 997 388 30 * Fax: (089) 997 388 331
E-Mail: ufu@extern.lrz-muenchen.de * http://www.ukrainische-freie-universitaet.mhn.de
HypoVereinsbank München, Kto.-Nr. 4 410 200 088, BLZ 700 202 70
Студентам запропоновано 33 заняття з викладами та семінарами, у тому числі
20 головних семінарів і 13 просемінарів. Відбуто 19 курсів самостійно-
дослідницького типу під керівництвом викладачів-дорадників, як цього вимагає
для магістрантів Болонський процес. У кожному з чотирьох навчальних блоків
запропоновано 3 мовні курси – разом 24 мовні курси.
Зміна у навчальних програмах, впроваджена в життя 2007 р., виявилася назагал
позитивною. Наші навчальні програми подібні до програм мюнхенського
Університету ім. Людвіґа-Максиміліяна.
Магістерська програма віддзеркалює основні вимоги Болонського процесу.
Згадаю, що наш Університет є співзасновником Болонського процесу, бо проф.
д-р Теодор Б. Цюцюра з уряду Ректора, підписав Болонську карту. Як
стверджено під час позитивної робочої зустрічі в Баварському державному
міністерстві науки, наукових дослідів і мистецтва в грудні 2009 р., УВУ певною
мірою передував Болонському процесу. Наприклад, практика обирання
студентами профілюючих і додаткових дисциплін, різні категорії курсів та
самостійних досліджень мали місце в УВУ ще до Болонського процесу. Нові
Правила студій лише сконсолідували усі ці практики.
Через те що перед Університетом стоїть завдання стати провідним центром
українських студій в Євросоюзі, всі курси, окрім деяких курсів менеджменту та
маркетинґу, мають експліцитно повністю українознавчий характер, наприклад
історія та література, або містять поважний українознавчий компонент.
Діяльність УВУ як україністичного центру поза межами України зараз особливо
актуальна. У різних євросоюзних університетах відбувається процес згортання
славістичних та українознавчих курсів. Ми свідомі, що процес розбудови УВУ як
україністичного центру вимагає і вимагатиме від нас інтенсивного пошуку за
додатковими джерелами фінансування.
У планах Сенату позиціонувати Університет як українознавчий навчальний і
дослідний центр в Євросоюзі.
Триває робота над історією Університету на базі архівних джерел. Сьогодні
«Віденський період» в історії УВУ (від осені 1920 р. до жовтня 1921 р.) може
бути науково висвітленим. Це ще одна причина, чому ми мусимо працювати над
розбудовою Університету. УВУ має посилити свою наукову роботу та
позиціонувати себе як українознавчий центр Євросоюзу.
В цьому академічному році, як і в минулих, УВУ старався відігравати ролю
«інтелектуального моста» між Україною, Німеччиною і країнами ЄС. Велике
значення мали в цьому пляні публічні доповіді, участь та організування
конференцій.
УВУ має намір стати форумом для інтелектуалів з України та діяспори. Наша
мета – дати нагоду під час зустрічей в УВУ, в атмосфері толерантності та
наявності плюралістичних парадигм, замислитися над важливими питаннями
української дійности. З перспективи сучасної ситуації в України – це дуже
актуальне.
У звітному періоді відбулися такі імпрези:
9 липня 2009 р.
Публічна україномовна доповідь проф. Ярослава Грицака на тему
«Спостереження навколо історичної пам‘яті в Україні: 1989 – 2009»
14 липня 2009 р.
Одноденна конференція на тему «Західня інтеґрація України, як визов для
політики і господарки» спільно з Німецько-українським Товариством у Майнці
22 липня 2009 р.
Концерт проф. Олександра Козаренка «25 музичних моментів з України» в
культурнім центрі міста Мюнхен
4 листопада 2009 р.
Публічна німецькомовна доповідь д-ра Алоїса Вольдана, професора
слов‘янської літератури Віденського університету, на тему «Іван Мазепа в
німецькомовній літературі»
11 листопада 2009 р.
Публічна україномовна доповідь д-ра Романа Яремка «Феномен Антонича: У
пошуках забутого прасенсу слова». Цього дня відкрито однотижневу виставку
на тему «Богдан Ігор Антонич в архівних збірках УВУ»
3 лютого 2010 р.
Dies academicus – відзначення 89-ої річниці заснування Університету за участю
представників дипломатичного і консулярного корпусів, академічного і
політичного світу, включно з послами до Європейського парламенту
5 березня 2010 р.
Академічний акт до 196-річчя від дна народження Тараса Шевченка в
культурному центрі міста Мюнхен. Святкову доповідь виголосила д-р Джіованна
Броґі, професор Мілянського університету та голова італійської Асоціяції
україністів
15 квітня 2010 р.
Виступ творчої майстерні «Театр у кошику» з Львова в культурному центрі міста
Мюнхен
25 і 26 червня 2010 р.
Міжнародня наукова конференція «Релігія, нація і секуляризм в українській
культурі нового часу». Конференція – це спільний захід Міжнародного коледжу
постґрадуальних історичних докторських студій Мюнхенського університету
Людвіґ-Максиміліяна та празького Карлового університету, Українського
Вільного Університету та Центру досліджень історії України ім. Петра Яцика при
Канадському інституті українських студій Університету Альберта.
Загальне число всіх відвідувачів згаданих імпрез: 1187. Про всі імпрези
повідомляла мюнхенська щоденна преса в рубриці «імпрези» та були розіслані
пресові повідомлення, часто з фотографіями.
Різні аспекти діяльности Університету були висвітлені у численних інтерв‘ю в
пресі та радіоефірі, наприклад в «Новій хвилі», «Америці», «Свободі», «The
Ukrainian Weekly», «Закордонній газеті», Українському тижні», «Гомоні України»,
«Українській думці», «Християнському голосі» та інших періодичних виданнях.
Під час цього Академічного року Університет також вшанував ряд науових,
політичних та мистецьких діячів. Почесні докторати отримали бл. пам. проф. д-р
Ігор Шевченко та Бернд Посселт, член Європейського Парламенту. Університет
іменував почесним сенатором проф. д-р Любу Жук. Посол Дітмар Штудеманн
отримав медаль „Pro Universitas Libera Ucrainensis“ в категорії заслуг для
утвердження української державности, а проф. д-р Джіованні Броґі
нагороджено цією медаллю в категорії заслуги для україністики.
Перед нами – відзначення 90-ої річниці від дня заснування Університету у Відні.
Сенат розробив широкий план відзначень, що включає, зокрема, такі заходи:
– Наукова конференція в українському посольстві у Відні 4 або 5 лютого 2011
р. та відкриття меморіяльної дошки на будинку Товариства Інженерів і
Архітекторів у Відні при Eschenbachgasse 9, де 17 січня 1921 р. офіційно
засновано УВУ;
– Dies academicus в Мюнхені, дня 9 лютого 2011 р. Під час цього відзначення
відбудеться вручення диплому почесного доктора УВУ проф. д-ру Івану
Вакарчукові. Laudatio виголосить Ректор УКУ і професор УВУ – о. д-р Борис
Ґудзяк;
– Ювілейний концерт проф. д-ра Олександра Козаренка та п-і Лідії Шутко 13
липня 2011 р. у культурному центрі міста Мюнхен;
– Весною або літом 2011 р. виставка робіт скульптора і лектора УВУ Григора
Крука;
– Восени 2011 р. наукова конференція в США;
– Виставка видань УВУ (ще без дати);
– Видання пропам‘ятного, двомовного ювілейного збірника восени 2011 р.
Високопреосвященні і Преосвященні Владики,
Вельмишановні Пані та Панове!
На завершення свого обіжного листа, що є дуже скороченим звітом про
діяльність УВУ в Академічному році 2009/10, бажаю подякувати всім Вам за
підтримку, як моральну, так і матеріяльну, а також за довір‘я до проводу
Університету.
УВУ – це спільне добро всього українського народу. Дбаймо про нього!
З висловами пошани
Проф. д-р Іван Мигул
Ректор УВУ

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s