І хоч “серед істориків немає єдиної точки зору”,


подаємо внизу електронний збірник О. Д. Бойко “Історія України”, Посібник, Київ, Видавничий центр «Академія», 2002. Історія української еміграції, зокрема її складова в Німеччині, є невід’ємною частиною історії України.
ред.
Історія України – галузь історичної науки, що вивчає історію українського народу та Української держави. Як наука, історія України виникла ще в епоху Київської Русі. Першими писемними джерелами з історії України є літописи, які розповідають про Київську Русь, про боротьбу проти шляхетської Польщі, султанської Туреччини. З часом Історія України поповнювалася новими історичними працями. Необхідно зауважити, що ще у XVII ст. викладач Києво-Братської Колегії, видатний церковний діяч, історик Феодосій Сафонович у своєму знаменитому творі “Крайніка” розглядав політичну історію України як процес становлення та розвитку Української держави Продовжувати читання І хоч “серед істориків немає єдиної точки зору”,