“Мета данної статті – висвітлити діяльність Зенона Кузелі в Українському Науковому Інституті в Берліні”


http://www.nbuv.gov.ua

«Наука. Релігія. Суспільство» № 1’2009 33

Т.А. Подоляка
Інститут народознавства НАН України, Україна
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕНОНА КУЗЕЛІ
В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ В БЕРЛІНІ (1926 – 1945 рр.)
У статті досліджено діяльність Зенона Кузелі в Українському Науковому Інституті в Берліні, зокрема визначено
його внесок у функціонування курсів українознавства, простежено його внесок у редакторську та науково-
викладацьку діяльність.
Діяльність визначного українського етнолога, бібліографа, мовознавця Зенона Ку-
зелі (1882 – 1952) припала на Продовжувати читання “Мета данної статті – висвітлити діяльність Зенона Кузелі в Українському Науковому Інституті в Берліні”