Про діаспори та дисперсії.


http://diaspora.ukrinform.ua

Термін “діаспора” в нашій державі часом трактується неоднозначно. В одних випадках під ним розуміють усіх без винятку українців, розсіяних по всьому світові; в інших – лише дисперсні (розпорошені) їх частини, що не становлять якоїсь спільноти; нарешті, діаспорою вважають усіх українців поза Україною, за винятком тих, котрі проживають у сусідніх державах на споконвічній етнічній території. Неоднозначне тлумачення поняття “діаспора” призводить до розмаїття його визначень. На Заході, наприклад, найчастіше вдаються до поєднання етноніма та політоніма (“українські канадці”) або етноніма і громадянства (“українець Канади”, “українець США”), а при визначенні діаспорної групи – до термінів “українська етнічна група”, “українська імміграція”, “канадські вихідці з України” тощо. Через таку різноплановість учені віддають перевагу універсальному термінові – “українська діаспора”.

Взагалі діаспора – це будь-яке представництво етнічних одиниць за межами материнського етнічного регіону, котрі усвідомлюють свою генетичну або духовну з ним єдність. Продовжувати читання Про діаспори та дисперсії.