Український феномен


Автор: Юрій СОБОЛЄВ (доктор технічних наук, професор (Харків))

Джерело: Дзеркало тижня

Вони йшли невідомо куди, і дуже здивувалися, прийшовши не туди.

Марк Твен

Попереду планети всієї

У сучасному науковому світі існує не надто багато авторитетних журналів і видавництв, які користуються майже абсолютною довірою. У галузі економіки та статистики до їхнього числа належить The Economist. Видавництво The Economist Newspaper Ltd, окрім періодики, щорічно видає довідник «Світ у цифрах», який давно вже став бестселером і регулярно перекладається і друкується в усіх цивілізованих країнах світу. В цьому довіднику наводиться класифікація з більш як 200 розділів, у яких подано інформацію про населення, економіку, якість життя, стан освіти, культури та екології у більш ніж 180 країнах.

Перегортаючи останній з виданих довідників «Світ у цифрах-2007», я виявив, що є тільки один показник, за яким Україна займає перше місце у світі. На жаль, це не кількість героїв, заслужених чи народних артистів і діячів на душу населення, де ми попереду планети всієї. Ми виявилися першими у світі за таким показником: найменший приріст населення, 2004—2050. Наводжу дані з цього довідника.

Найменший приріст населення, 2004—2050 роки (загальний приріст, негативний):

1. Україна — 45,2%

2. Грузія — 41,2%

3. Болгарія — 34,6%

4. Бєларусь — 29,3%…

6. Латвія — 26,1%…

11. Росія — 21,5%

Якщо перевести відсотки в абсолютні цифри, то до 2050 р. спад кількості населення в Україні становитиме 21,8 млн. чол. (ця цифра також наводиться у довіднику). Продовжувати читання Український феномен