Володимир Яремчук: жодна Зустріч в моєму житті не відбулися випадково


володимир яремчук– Гадаю, читачам “RIA плюс” буде цікаво дізнатися про ясновидця Володимира Яремчука. Нещодавно він фактично повернув з того світу мого тестя. Хоча скептиків вистачає, та я переконаний, що здібності пана Яремчука особливо зацікавить людей, які мають власний бізнес. Вадим Касіаді, м. Тернопіль

Приємним і контактним, попри свою завантаженість, виявився чоловік, про якого розповів читач “RIA плюс”. Зараз Володимир Яремчук проживає у Німеччині, проте відстань не стала перешкодою у налагодженні спілкування.

– Описати те, що ви робите, аби допомогти бізнесменам, – непросто. Можливо, легше навести якийсь типовий приклад?

– Наголошую, те, що я роблю — це не моя особиста заслуга. Я переконаний, що саме Вища Сила наділила мене незвичайним Даром і цим обумовила, що я маю робити впродовж життя. Скажімо, нещодавно з Бельгії звернулися до мене з приводу доцільності будівництва фабрики із обробки шкіри в Австралії. Аналіз ринку, проведений маркетинговою компанією, показав, що розгорнути виробництво в Австралії – рентабельно. Я ж відрадив людей це робити. Подальший розвиток подій підтвердив мою правоту. Врешті підприємці зберегли близько 22 млн євро. Ця сума – достатньо вагомі гроші, щоб їх втрачати, навіть при сприятливих прогнозах маркетологів.

– За порадою до вас звертаються різні люди. Скільки у процентному відношенні просять розв’язати проблеми саме в бізнесі?

– Близько 85% клієнтів шукають вирішення проблем, пов’язаних із бізнесом. В усьому світі ця сфера є доволі ризикованою, тож людям потрібні поради.

– Серед підприємців, які до вас звертаються, більше представників великого бізнесу чи малого? Чи, скажімо, переважають ті, хто займається торговими операціями або виробництвом? Продовжувати читання Володимир Яремчук: жодна Зустріч в моєму житті не відбулися випадково

ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА В УКРАЇНІ


with-god-all-things-are-possible_webО. Карагодіна (НаУКМА, Київ)
ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА
В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ:
ДЕЯКІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ
ТА ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Глобальні політичні та економічні проце-
си, що відбуваються в країнах колишнього СРСР протягом останнього деся-
тиріччя, спричинили значні зміни у сфері суспільного життя, які спостеріга-
ються як на рівні індивідуальної, так і суспільної свідомості. Унікальність
явищ духовного життя суспільства в останні роки обумовлена не тільки на-
слідками руйнування тоталітарного режиму, порушенням домінуючої комуніс-
тичної ідеології, а, можливо, й ситуацією суспільної нестабільності, яка є
характерною для періоду “на межі століть”. Змінам масової свідомості в нашій
країні на початку 90-х років притаманні підвищення рівня тривоги, знижен-
ня рівня психологічного комфорту та індексу життєвої задоволеності (Голо-
ваха Є.І., Паніна Н.В., 1994), зростання містичних настроїв і значне поши-
рення паранаукової міфотворчості (Щедрін А.Т., 1991), пожвавлення інтере-
су до традиційних релігій, виникнення багатьох нових релігійних течій і сект
(Филипович Л.О., 1994). Підвищення агресивності призводить до збільшення
кількості осіб з соціопатіями (девіантною та криміногенною поведінкою), що,
на думку Є.І.Головахи і Н.В.Паніної, є відображенням таких суспільних про-
цесів, які руйнують саме об’єкт адаптації — суспільні норми і вимоги, внаслі-
док чого люди втрачають звичайні орієнтири свідомості та мотиви поведінки.
Знеціненню моральних регуляторів поведінки сприяє також бурхливий Феномен цілительства в Україні Продовжувати читання ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА В УКРАЇНІ

” А для нас вона і хліб, і сіль, і пам’ять, і джерело життя”


skrypkaУкраїнська пісня у світовому просторі

В.П.Коротя-Ковальська

До української пісні протягом багатьох століть серед народів світу завжди проявлявся великий інтерес. Так, перші записи українських пісень з’явилися ще в XVI ст. у східній Словаччині у граматці чеського вченого Яна Богослова. В період XVII – XVIII ст. і до наших днів спостерігається великий вплив української культури на російську і навпаки. Протягом XVIII ст. не один чужинець описує події нашої історії: німець Гендель видав “Історію українських козаків”, німецький письменник Гердер (1744 – 1803) обґрунтовуючи наукове значення і місце народної творчості в історії та культурі народів світу, висловив своє захоплення талановитістю українського народу в царині поезії і музики. Цей визначний діяч світової культури був впевнений, що, рано чи пізно, творчість України та її народ посядуть почесне місце у колі народів світу.

До українських мелодій звертаються відомі німецькі композитори, зокрема Йоган Бах (1665 – 1750). Українські пісенні елементи загалом виділено у більш як десяти його творах, зокрема, в одній із дванадцяти малих прелюдій Бах опрацював мелодію народної, популярної в Європі, пісні “Та не жур мене, моя мати”.

Одним із найцікавіших моментів у історії взаємин із німецькою професійною музикою було звернення композитора Людвіга Ван Бетховена до джерел української пісні у першій половині XIX с. З творчістю Бетховена навіки ввійшли в європейську музичну культуру і стали надбанням усього людства такі лісні, як “Ой на дворі метелиця”, “Од Києва до Лубен”, “Одна гора високая”, “Їхав козак за Дунай”. Пишучи свою оперу “Викрадення із Сералю”, великий французький композитор А.Моцарт скористався українськими пісенними мелодіями, а також увів їх у дванадцяту фортепіанну сонату.

З іншого боку, відомо також, що у Київській академії, заснованій Петром Могилою, студентський хор та оркестр виконували твори таких відомих італійських композиторів, як Палєстріна {XVI ст.) та Скарлатті (кінець XVII ст.), у маєтку останнього гетьмана Кирила Розумовського ставились італійські опери, виконувалися симфонії німецьких композиторів Продовжувати читання ” А для нас вона і хліб, і сіль, і пам’ять, і джерело життя”