«Бог – Гетьман – Україна»


Павло Гай-Нижник
Позиція Гетьманського Руху після Другої світової війни щодо становища Церкви в майбутній Українській Державі
Релігія і Церква єсть основою держави. Віра,оперта на Церкві, єсть наймогутнішим знаряддям будови ладу і порядку держави. В.Липинський
Організований Гетьманський Рух бере свій початок з 1920 року коли українськими консервативними колами в еміграції, що згуртувалися навколо В.Липинського, було створено Український Союз Хліборобів Державників (УСХД). На той час В.Липинським вже було вироблено ідеологію новітнього українського монархізму, яку він теоретично оформив і виклав у своїх «Листах до Братів-Хліборобів». Невдовзі на чолі цього Руху став колишній Гетьман України (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) Павло Скоропадський, який уособлював собою нового національного монарха і відродження існування українського державницького консерватизму у формі дідичного (спадкового) гетьманування родини Скоропадських. Невдаючися до перебігу і контраверз діяльности Гетьманського Руху та його внутрішнього функціонування зазначимо лише, що наприкінці 1920-х рр. між В.Липинським та П.Скоропадським виникли певні розбіжності, що призвело до розколу Гетьманського Руху. В результаті наказом від 10 серпня 1927 р. з Ванзее (за підписами П.Скоропадського та В.Липинського) було розпущено Центральну управу Об’єднаних хліборобських організацій і створено Гетьманську управу об’єднаних хліборобів та інших класових організацій. Із смертю В.Липинського 1931 року УСХД втратив вагу теоретичного центру Гетьманського руху Продовжувати читання «Бог – Гетьман – Україна»

2009 року Олена Отт-Скоропадська відзначить своє 90-річчя


Павло Гай-Нижник

2009 року Олена Отт-Скоропадська – остання дочка Гетьмана всієї України Павла Скоропадського, відзначить знаменну дату – своє 90-річчя. Кожного року, починаючи із 1992-го, вона із своїм чоловіком Людвігом Оттом відвідує Україну. За цей час швейцарське подружжя познайомилося з багатьма вітчизняними науковцями, представниками інтелігенції та простими громадянами нашої країни. З кожним роком пані Гетьманівна все більше і більше пізнавала свою, незнану раніше, Батьківщину, народ з яким вона пов’язана спільним походженням, чуттям єдиної родини та історією. Разом з тим, широкі кола громадськості та науковців знайомі лише поверхово (а то й зовсім не знають) історію життя цієї цікавої, симпатичної, розумної жінки, останньої представниці гетьманського роду Скоропадських. Частково про сторінки життя О.Отт-Скоропадської українці можуть дізнатися з її згадок про своє дитинство, написаних в березні 1985 р. і вміщених до книги спогадів її батька (Отт-Скоропадська О. Спогади мого дитинства // Скоропадський П. Спогади. – Київ; – Філадельфія, 1995. – С.402–421) та з автобіографічних нотаток, виданих 2004 р. (Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських. – Лв.: Літопис, 2004. – 472 + ХХ с.). Перші ж враження від України та її людей Гетьманівна змалювала ще 10 років тому у своїй книзі-щоденнику (Отт-Скоропадська О. Повернення в Україну (1991–1998). – К.: НАН України; Український міжнародний комітет з питань науки і культури при НАН України, 1999. – 130 с. + 10 іл.). Продовжувати читання 2009 року Олена Отт-Скоропадська відзначить своє 90-річчя

Заходам Павла Скоропадського завдячують….


Олена Отт-Скоропадська:
«Павло Скоропадський: коротка хроніка життя»
Павло Гай-Нижник

Павло Скоропадський – особа, навколо якої тривалий час точилися неабиякі дискусії в українській історіографії – від відвертої ідеалізації його діяльності прихильниками гетьмана до не менш відвертої, навіть часто фальсифікованої критики всіх його політичних кроків радянськими істориками та соціалістичними діячами в діаспорі. Сьогодні постала потреба об’єктивного висвітлення життя і діяльності П.Скоропадського як у контексті загальноукраїнської історії, так і в плані пізнання його як особистості. Нарис спогадів про останнього гетьмана України, що пропонується читачеві, дає можливість відчути внутрішній світ цієї безумовно видатної постаті в українській історії, побачити і зрозуміти світогляд Скоропадського, його оцінку подій, які переживала українська земля у важкі роки революції і в епіцентрі яких певний час він перебував.

Коротка хроніка життя Павла Скоропадського дасть читачеві можливість більш повно познайомитися з його особою, життєвим шляхом та багатовіковою історією родоводу.

Павло Петрович Скоропадський народився 3 (16) травня 1873 року у Вісбадеиі, Продовжувати читання Заходам Павла Скоропадського завдячують….