Володимир Яремчук: жодна Зустріч в моєму житті не відбулися випадково


володимир яремчук– Гадаю, читачам “RIA плюс” буде цікаво дізнатися про ясновидця Володимира Яремчука. Нещодавно він фактично повернув з того світу мого тестя. Хоча скептиків вистачає, та я переконаний, що здібності пана Яремчука особливо зацікавить людей, які мають власний бізнес. Вадим Касіаді, м. Тернопіль

Приємним і контактним, попри свою завантаженість, виявився чоловік, про якого розповів читач “RIA плюс”. Зараз Володимир Яремчук проживає у Німеччині, проте відстань не стала перешкодою у налагодженні спілкування.

– Описати те, що ви робите, аби допомогти бізнесменам, – непросто. Можливо, легше навести якийсь типовий приклад?

– Наголошую, те, що я роблю — це не моя особиста заслуга. Я переконаний, що саме Вища Сила наділила мене незвичайним Даром і цим обумовила, що я маю робити впродовж життя. Скажімо, нещодавно з Бельгії звернулися до мене з приводу доцільності будівництва фабрики із обробки шкіри в Австралії. Аналіз ринку, проведений маркетинговою компанією, показав, що розгорнути виробництво в Австралії – рентабельно. Я ж відрадив людей це робити. Подальший розвиток подій підтвердив мою правоту. Врешті підприємці зберегли близько 22 млн євро. Ця сума – достатньо вагомі гроші, щоб їх втрачати, навіть при сприятливих прогнозах маркетологів.

– За порадою до вас звертаються різні люди. Скільки у процентному відношенні просять розв’язати проблеми саме в бізнесі?

– Близько 85% клієнтів шукають вирішення проблем, пов’язаних із бізнесом. В усьому світі ця сфера є доволі ризикованою, тож людям потрібні поради.

– Серед підприємців, які до вас звертаються, більше представників великого бізнесу чи малого? Чи, скажімо, переважають ті, хто займається торговими операціями або виробництвом? Продовжувати читання Володимир Яремчук: жодна Зустріч в моєму житті не відбулися випадково

ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА В УКРАЇНІ


with-god-all-things-are-possible_webО. Карагодіна (НаУКМА, Київ)
ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА
В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 90-х РОКІВ:
ДЕЯКІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ
ТА ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Глобальні політичні та економічні проце-
си, що відбуваються в країнах колишнього СРСР протягом останнього деся-
тиріччя, спричинили значні зміни у сфері суспільного життя, які спостеріга-
ються як на рівні індивідуальної, так і суспільної свідомості. Унікальність
явищ духовного життя суспільства в останні роки обумовлена не тільки на-
слідками руйнування тоталітарного режиму, порушенням домінуючої комуніс-
тичної ідеології, а, можливо, й ситуацією суспільної нестабільності, яка є
характерною для періоду “на межі століть”. Змінам масової свідомості в нашій
країні на початку 90-х років притаманні підвищення рівня тривоги, знижен-
ня рівня психологічного комфорту та індексу життєвої задоволеності (Голо-
ваха Є.І., Паніна Н.В., 1994), зростання містичних настроїв і значне поши-
рення паранаукової міфотворчості (Щедрін А.Т., 1991), пожвавлення інтере-
су до традиційних релігій, виникнення багатьох нових релігійних течій і сект
(Филипович Л.О., 1994). Підвищення агресивності призводить до збільшення
кількості осіб з соціопатіями (девіантною та криміногенною поведінкою), що,
на думку Є.І.Головахи і Н.В.Паніної, є відображенням таких суспільних про-
цесів, які руйнують саме об’єкт адаптації — суспільні норми і вимоги, внаслі-
док чого люди втрачають звичайні орієнтири свідомості та мотиви поведінки.
Знеціненню моральних регуляторів поведінки сприяє також бурхливий Феномен цілительства в Україні Продовжувати читання ФЕНОМЕН ЦІЛИТЕЛЬСТВА В УКРАЇНІ

” А для нас вона і хліб, і сіль, і пам’ять, і джерело життя”


skrypkaУкраїнська пісня у світовому просторі

В.П.Коротя-Ковальська

До української пісні протягом багатьох століть серед народів світу завжди проявлявся великий інтерес. Так, перші записи українських пісень з’явилися ще в XVI ст. у східній Словаччині у граматці чеського вченого Яна Богослова. В період XVII – XVIII ст. і до наших днів спостерігається великий вплив української культури на російську і навпаки. Протягом XVIII ст. не один чужинець описує події нашої історії: німець Гендель видав “Історію українських козаків”, німецький письменник Гердер (1744 – 1803) обґрунтовуючи наукове значення і місце народної творчості в історії та культурі народів світу, висловив своє захоплення талановитістю українського народу в царині поезії і музики. Цей визначний діяч світової культури був впевнений, що, рано чи пізно, творчість України та її народ посядуть почесне місце у колі народів світу.

До українських мелодій звертаються відомі німецькі композитори, зокрема Йоган Бах (1665 – 1750). Українські пісенні елементи загалом виділено у більш як десяти його творах, зокрема, в одній із дванадцяти малих прелюдій Бах опрацював мелодію народної, популярної в Європі, пісні “Та не жур мене, моя мати”.

Одним із найцікавіших моментів у історії взаємин із німецькою професійною музикою було звернення композитора Людвіга Ван Бетховена до джерел української пісні у першій половині XIX с. З творчістю Бетховена навіки ввійшли в європейську музичну культуру і стали надбанням усього людства такі лісні, як “Ой на дворі метелиця”, “Од Києва до Лубен”, “Одна гора високая”, “Їхав козак за Дунай”. Пишучи свою оперу “Викрадення із Сералю”, великий французький композитор А.Моцарт скористався українськими пісенними мелодіями, а також увів їх у дванадцяту фортепіанну сонату.

З іншого боку, відомо також, що у Київській академії, заснованій Петром Могилою, студентський хор та оркестр виконували твори таких відомих італійських композиторів, як Палєстріна {XVI ст.) та Скарлатті (кінець XVII ст.), у маєтку останнього гетьмана Кирила Розумовського ставились італійські опери, виконувалися симфонії німецьких композиторів Продовжувати читання ” А для нас вона і хліб, і сіль, і пам’ять, і джерело життя”

Наявність медичної страховки в Німеччині настільки ж важлива, як і наявність візи у вашому паспорті


амбулансУ Німеччині інститут страхування в дійсності працює на відміну від України, де страховий поліс відіграє роль чисто номінальну й одержати якісну медичну допомогу без додаткових фінансових уливань із його допомогою дуже важко.

У Німеччині ж, навпроти, страховка покриває більшу частину можливих витрат, принаймні, не доводиться самому платити за обстеження, купувати шприци й бинти, а часом і ліки (що досить часто зустрічається в українських стаціонарах). Тут можна ходити до зубного лікаря без побоювання, що вся зарплата піде на лікування зубів. Однак, хоча страхова компанія й несе основну частину витрат, дещо іноді  треба оплачувати самому.

Обов`язковим є внесок, який треба робити щокварталу. Це так званий “Praxisgebuhr”. Він становить усього 10 євро, і заплатити його можна в будь-якій клініці (Praxis). А якщо ви захочете піти в іншу клініку, просто покажете квитанцію про сплату цього внеску і вас лікуватимуть далі.

Важливе зауваження: оскільки в стоматологів власна асоціація, то необхідно платити окремий щоквартальний внесок в 10 євро. Картина складається райдужна, але є одне ‘але’ – страховка коштує грошей, втім, як і все в нашому світі. На страхування щомісяця йде певний відсоток від вашої зарплати. Він небагато коливається залежно від страхової компанії (Krankenkasse), але приблизно однаковий – у районі 12-14%. Хоча й існує закон, відповідно до якого абсолютно всі страхові компанії зобов`язані надавати практично однакові послуги. На практиці все дуже відрізняється, так що не варто кидатися на дуже дешеві пропозиції, щоб уникнути можливих непорозумінь і розчарувань. Дуже якісний сервіс надає Technische Krankenkasse, до речі, наскільки я пам`ятаю, тільки в них на сайті є інформація англійською мовою, де можна навіть оформити заявку на видачу поліса. Інформацію з основних страховиків і їхніх тарифів можна знайти на сайті http://www.krankenkasseninfo.de/ (на жаль, тільки німецькою мовою).

І ще один приємний момент – страховка поширюється також на дружину (дружина) і дітей застрахованої особи, якщо вони не мають доходу або ж якщо їхній дохід незначний. Для одержання страхового поліса треба при влаштуванні на вказати, у яку Krankenkasse ви хочете вступити. Якщо ви ще вчитеся, то страховка, звичайно, теж необхідна. Найбільш якісним і прийнятним рішенням, за словами знайомих студентів,  є AOK (близько 50 євро на місяць, спеціальна студентська сторінка на порталі AOK). Продовжувати читання Наявність медичної страховки в Німеччині настільки ж важлива, як і наявність візи у вашому паспорті

Медичне страхування у Німеччині


helicopterУ Німеччині діє бюджетно-страхова (бісмарковська концепція), що фінансується за рахунок цільових внесків підприємців, трудящих громадян і субсидій держави (системи соціального страхування). Медичні послуги оплачуються за рахунок внесків в фонд охорони здоров’я. Найпростішим є внесок, що вноситься наймачем і працівником. Внески залежать від платоспроможності, а доступ до послуг залежить від потреби. Медичний фонд (або фонди), як правило, незалежний від держави, але діє в рамках законодавства. При соціальному страхуванні гарантується право на точно обумовлені види послуг і встановлюються такі частки внесків і на такому рівні, які дають гарантію використання такого права. Фінансування з позабюджетних фондів медичного страхування переважає в Німеччині (78%).

Більше 100 років в Німеччині удосконалюється система соціального страхування, що включає в себе і обов’язкове медичне страхування. Німецька система вплинула великим чином на розвиток обов’язкового соціального страхування в розвинених країнах. Передусім це відноситься до страхування на випадок хвороби. У Німеччині такий вигляд страхування існує з 1883 р., страхування від нещасних випадків – з 1884 р., пенсійне страхування, включаючи інвалідність з 1889 р. Цікавий досвід реформування системи соціального страхування в Східній Німеччині. З 1991 р. лікарняні каси східних земель почали свою діяльність відповідно до соціального законодавства ФРН і в Договорі про об’єднання двох Германії був визначений єдиний страховий внесок 12,8% від прибутку застрахованих. Але потім лікарняним касам було надане право самостійно встановлювати розмір страхового внеску.
Система соціального страхування Східної Німеччини, як і інших соціалістичних країн, що являла собою державну монополію, швидко трансформувалася в соціальне страхування, яке базується на принципах соціально орієнтованої ринкової економіки [Юркін Г., 2000].
Система медичного страхування Німеччини вирішує свої завдання досить автономно і незалежно від державного бюджету. Фінансування охорони здоров’я забезпечується на 60% внесками у фонди медичного страхування, на 10% – коштами приватного страхування, на 15% – державними коштами за рахунок оподаткування і на 15% – особистими коштами громадян.

У системі медичного страхування, що фінансується солідарно, величина внесків відповідає мірі спроможності застрахованих (розміру їх прибутків), а послуги надаються відповідно до стану здоров’я незалежно від розмірів особистих внесків кожної людини. Така методика визначення розміру внесків забезпечує солідарне вирівнювання, в якому здорові несуть витрати за хворих, молоді – за старих, самотні – за сім’ї, а добре забезпечені – за незаможних. Продовжувати читання Медичне страхування у Німеччині

З онкологом О.О.НАУМЦЕМ про рак шлунку


Раїса ЖИТИНСЬКАrak1

Рак шлунку є однією з найпоширеніших форм злоякісних новоутворень у світі. Регіони з високими показниками захворюваності населення розташовані практично на всіх континентах. На жаль, це захворювання продовжує займати одне з перших місць у більшості країн світу. В Україні за останнє десятиріччя рак шлунка в структурі онкозахворювань перемістився з першого на друге місце у чоловіків і на третє місце — у жінок. Чоловіки хворіють майже у два рази частіше, ніж жінки.
Ми зустрілися з районним онкологом О.О.НАУМЦЕМ, щоб дізнатися більше про цю хворобу.

— Олександре Олександровичу, які основні фактори виникнення раку?
— Для виникнення раку є дуже багато причин. Що таке рак? Це реакція нашої рідної клітини на хронічне ушкодження. Це її боротьба за виживання. Але за рахунок інших клітин. Вона починає працювати за іншою програмою, уже не підпорядковується впливові організму і це призводить до його знищення. На виникнення цього процесу впливають хімічні продукти, зокрема, канцерогени і біологічні процеси. Також на виникнення раку можуть впливати віруси.
Рак шлунка, як і інші захворювання, розвивається за певними закономірностями. Єдиної причини, що викликає це захворювання, не встановлено. Велике значення має ряд чинників, насамперед, характер харчування. Відомі канцерогени (поліциклічні вуглеводи, нітросполуки) утворюються або потрапляють до їжі при консервації продуктів солінням або коптінням, при термічній обробці жирів, при обробці високою температурою під тиском. Сприяє захворюваності спадкова схильність, спосіб життя і екологія довкілля, зловживання алкоголем. Найбільш часто уражаються люди старше 40-45 років, хоча нерідко рак шлунка виникає в осіб віком 30-35 років і навіть у більш молодих.
— Як протікає розвиток захворювання?
— Клінічні симптоми рака шлунка на початкових стадіях захворювання невизначені. Не лише хворі, але й лікарі нерідко розцінюють їх як прояв гастриту. Продовжувати читання З онкологом О.О.НАУМЦЕМ про рак шлунку